Nhật Bản (Phần 3) 2023 | Alpham

Nhật Bản (Phần 3) 2023 | Alpham

Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 1: Nhật Bản (Phần 3)

Câu 25. Điều gì không phản ánh ý nghĩa thực sự của cuộc Duy tân Minh Trị năm 1868 ở Nhật Bản?

A. Có ý nghĩa như một cuộc cách mạng tư sản

B. Phát triển Nhật Bản theo con đường của các nước tư bản phương Tây

C. Đưa Nhật Bản trở thành nước đế quốc duy nhất ở châu Á

D. Xóa bỏ chế độ quân chủ, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Câu 26. Yếu tố nào dẫn đến sự tập trung của ngành công nghiệp, thương mại và ngân hàng ở Nhật Bản trong ba mươi năm cuối của thế kỷ 19?

A. Quá trình tích tụ tư bản nguyên thủy

B. Tăng tốc công nghiệp hóa

C. Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài

D. Cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp tư bản độc quyền

Câu 27. Quyền lực của các công ty độc quyền ở Nhật Bản được thể hiện như thế nào?

A. Có vốn đáng kể để đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh

B. Xuất khẩu tư bản ra nước ngoài để thu lợi.

C. Có khả năng chi phối, thao túng nền kinh tế, chính trị của đất nước

D. Có được lợi thế cạnh tranh với các công ty độc quyền từ các quốc gia khác

Câu 28. Chính sách đối ngoại nhất quán của Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 là

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (phần 2)

SEE ALSO  Toán học lớp 8 - Đề thi học kì 2 - Năm học 2021 - 2022 - Đề 1 | Alpham

A. Hữu nghị và hợp tác B. Thân thiện và hòa bình

C. Đối đầu và chiến tranh D. Xâm lược và bành trướng

Câu 29. Yếu tố nào đã tạo điều kiện cho giới cầm quyền Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại của mình vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20?

A. Hỗ trợ từ tất cả các loại người

B. Các công ty độc quyền hưởng lợi từ hỗ trợ tài chính

C. Có tiềm lực kinh tế, chính trị, quân sự

D. Thực hiện chính sách đối ngoại thân phương Tây

Câu 30. Việc tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược: Chiến tranh Đài Loan (1874), Chiến tranh Trung-Nhật (1894-1895), Chiến tranh Nga-Nhật (1904-1905) đã chứng tỏ

A. Nhật Bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc

B. Nhật Bản đủ sức cạnh tranh với các cường quốc

C. Cải cách Minh Trị giành được thắng lợi hoàn toàn

D. Thiên hoàng Minh Trị là một vị tướng giỏi

Câu 31. Yếu tố chi phối nào đặc trưng cho đế quốc Nhật Bản là phong kiến ​​và quân phiệt?

A. Chuyển sang chế độ tư bản chủ nghĩa mà vẫn duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng vũ lực kinh tế

B. Quá độ lên chủ nghĩa tư bản mà vẫn duy trì chế độ phong kiến ​​về sở hữu ruộng đất, chủ trương xây dựng Nhật Bản bằng sức mạnh kinh tế

SEE ALSO  Tiếng Anh lớp 5 Unit 14 lesson 2 2023 | Alpham

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử 11 bài 23: Các phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ 20 đến sau Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (Phần 1)

C. Quá độ lên chủ nghĩa tư bản mà vẫn duy trì chế độ phong kiến, chủ trương xây dựng quân đội của Nhật Bản

D. Trỗi dậy chủ nghĩa tư bản, đồng thời duy trì quyền sở hữu ruộng đất phong kiến, chủ trương xây dựng nước Nhật bằng quân đội

Câu 32. Công đoàn Nhật Bản được thành lập trên cơ sở nào?

A. Sự phát triển của phong trào công đoàn

B. Sự phát triển của phong trào nông dân

C. Hỗ trợ cho giới trí thức

D. Sự cho phép của Chính phủ Nhật Bản

Câu 33. Việc thành lập các tổ chức công đoàn ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 là kết quả của phong trào

A. Nông dân B. Tiểu tư sản

C. Học sinh D. Công nhân

Câu 34. Chọn một phương án thích hợp để hoàn thành văn bản sau về phong trào lao động ở Nhật Bản cuối thế kỉ 19: “Đảng dân chủ xã hội Nhật Bản do ………… thành lập năm 1901. Một người bạn của Nguyễn Ái Quốc tại thành phố quê hương của ông. , trưởng phòng. Nguyên quán tại ………… tại Tokyo, năm 23 tuổi, ông đã tham gia tích cực và trở thành thủ lĩnh của phong trào công nhân đường sắt.

A.Cataiama Xen ……………………. người lái xe lửa

B. Abe Shinzo ………… công nhân dệt

SEE ALSO  Tiếng Anh Lớp 9 - Unit 10 : Life On The Other Planet | Alpham

C. Abe Shinzo ………… một công nhân đóng tàu

Xem thêm: Trắc nghiệm Lịch sử lớp 11 bài 3: Trung Quốc (Phần 2)

D. Máy in Cataaiama Xen …………………… ..

Câu 35. Sự khác biệt giữa xã hội phong kiến ​​Nhật Bản và xã hội phong kiến ​​Việt Nam giữa thế kỷ 19 là ở chỗ

A. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện trong nông nghiệp

B. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhanh chóng

C. Sự tồn tại của nhiều trung tâm mua sắm ở các nước phương Tây

D. Sự phát triển của kinh tế thị trường, xuất hiện các điểm tận thu

Câu 36. Việt Nam có thể rút ra bài học gì từ Minh Trị Duy tân để áp dụng vào quá trình trẻ hóa đất nước hiện nay?

Chui ; tiếp thu và học hỏi những tiến bộ và thành tựu của thế giới

B. Dựa vào sức mạnh đoàn kết toàn dân để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước

C. Chấp nhận và học hỏi những tiến bộ của thế giới, thay đổi cái cũ cho phù hợp với điều kiện của đất nước

D. Kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài để khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

Gặp gỡ

Phrasing

25

26

27

28

29

30

Gặp gỡ

DỄ

KẸO CAO SU

DỄ

Một

Phrasing

ba mươi mốt

32

33

34

35

36

Gặp gỡ

DỄ

Một

DỄ

DỄ

KẸO CAO SU

#Nhật #Bản #Phần

Tùng Phan

Tùng Phan là một nhà văn đam mê viết blog sống ở Việt Nam. Các chủ đề yêu thích của tôi là tóc đẹp, tóc nam nữ, thời trang nam nữ. Trong trang web alpham.info, bạn sẽ có thông tin hữu ích về các chủ đề và danh mục này, việc này sẽ giúp ích cho bạn khi đọc các thông tin của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.