Tuần hoàn máu (tiếp theo) 2023 | Alpham

Tuần hoàn máu (tiếp theo) 2023 | Alpham

Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 18: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Câu 11. Những động vật nào có hệ tuần hoàn kín?

(1) Tôm (2) Mực (3) Ốc (4) Ếch

(5) trai (6) bạch tuộc (7) giun

A. (1), (3) và (4)

B. (5), (6) và (7)

C. (2), (3) và (5)

D. (2), (4), (6) và (7)

Câu 12. Trong hệ tuần hoàn kín, máu được phân phối đi khắp cơ thể như thế nào?

A. Điều hòa máu và phân phối nhanh chóng đến các cơ quan

B. máu không được điều hòa và phân phối nhanh chóng đến các cơ quan

C. máu được điều hòa và phân phối chậm đến các cơ quan

D. máu không được điều hòa và phân phối chậm đến các cơ quan

Câu 13. Đâu là ưu điểm của tuần hoàn kín so với tuần hoàn mở?

A. Trái tim hoạt động với ít năng lượng hơn

B. máu chảy qua động mạch với áp suất cao hoặc trung bình

C. máu đến các cơ quan ngang phải đáp ứng nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất

D. máu chảy nhanh, máu đi xa.

Câu 14. Sự lưu thông của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ diễn ra theo thứ tự

A. Tim → Động mạch giàu O2 → mao mạch → tĩnh mạch giàu CO.2 → trái tim

B. Tim → Động mạch giàu CO2 → mao mạch → tĩnh mạch giàu O2 → trái tim

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 17: Hô hấp ở động vật (tiếp theo)

C. Tim → động mạch có ít O hơn2 → mao mạch → tĩnh mạch chứa ít CO2 → trái tim

SEE ALSO  7 Youtube Downloader Script Get Link Tải – Chuyển Đổi Định Dạng... mới nhất 2023 | Alpham

D. Tim → Động mạch giàu O2 → mao mạch → tĩnh mạch chứa ít CO2 → trái tim

Câu 15. Trong một hệ thống tuần hoàn kín

A. Máu lưu thông liên tục trong các mạch kín (từ tim đến động mạch, mao mạch, tĩnh mạch và trở về tim)

B. sức khoẻ chậm chạp, sức khoẻ không thể đi xa

C. máu lưu thông trong động mạch với áp suất thấp hoặc trung bình

D. chậm cho các cơ quan phải đáp ứng nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất

Câu 16. Hệ thống tuần hoàn kép chỉ có ở

A. lưỡng cư và bò sát

B. lưỡng cư, bò sát, chim và động vật có vú

C. mực, bạch tuộc, hải quỳ và động vật chân đầu

D. mực, bạch tuộc, giun, động vật chân đầu và cá

Câu 17. Ở cá, dòng máu xảy ra theo thứ tự

A. Tâm thất → động mạch phế quản → mao mạch phế quản → động mạch lưng → mao mạch cơ quan → tĩnh mạch → tâm nhĩ.

B. Tâm nhĩ → động mạch phế quản → mao mạch phế quản → động mạch lưng → mao mạch cơ quan → tĩnh mạch → tâm thất

C. Tâm thất → động mạch lưng → động mạch phế quản → mao mạch phế quản → mao mạch cơ quan → tĩnh mạch → tâm nhĩ.

D. Tâm thất → động mạch phế quản → mao mạch đến các cơ quan → động mạch lưng → mao mạch phế quản → tĩnh mạch → tâm nhĩ.

SEE ALSO  Nghe Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1 Full Chương Trình Mới Thí Điểm 2023 | Alpham

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 bài 36: Sự phát triển ở thực vật có hoa (tiếp theo)

Câu 18. Hãy xem xét các tính năng sau:

1. Máu được tim bơm qua các động mạch và sau đó vào khoang cơ thể

2. Máu được trộn với dịch mô để tạo thành hỗn hợp dịch mô máu

3. Máu chảy qua động mạch dưới áp suất cao hoặc trung bình, tốc độ máu chảy nhanh

4. Máu tiếp xúc trực tiếp và trao đổi chất với tế bào, sau đó trở về tim

5. Máu chảy trong động mạch dưới áp suất thấp, tốc độ máu chảy chậm

Có bao nhiêu đặc điểm đúng của hệ tuần hoàn hở?

A.2 B.3 C.4 D.5

Câu 19. Trong các câu sau:

1. Máu chảy qua các động mạch dưới áp suất cao hơn

2. Máu chảy nhanh, máu đi xa

3. Máu tiếp xúc trực tiếp và trao đổi chất với tế bào

4. Điều hòa nhanh chóng việc phân phối máu đến các cơ quan

5. Đáp ứng nhu cầu trao đổi khí và trao đổi chất cao

Có bao nhiêu phát biểu đúng về lợi ích của hệ tuần hoàn kín so với hệ tuần hoàn hở?

A.1 B.3 C.4 D.5

Câu 20. Hãy quan sát đường đi của máu qua hệ tuần hoàn dưới đây và xác định xem đó là hệ tuần hoàn đơn hay kép? Điền vào chú thích với các số tương ứng trên hình ảnh

Giáo án Sinh học 11 bài 18 Hạnh phúc tiếp nối - Trắc nghiệm Sinh học lớp 11 Bài 18: Tuần hoàn máu (tiếp theo)

Phương án trả lời đúng là:

A. Hệ tuần hoàn đơn giản. 1 – tâm thất; 2 – động mạch phế quản; 3 – mao mạch mang; 4 – động mạch lưng; 5 – ống mao dẫn; 6 – gân lá; 7 – tâm nhĩ

SEE ALSO  Hướng dẫn học Tiếng Anh lớp 8 Unit 12 | Alpham

Xem thêm: Trắc nghiệm Sinh học 11 bài 24: Hoạt động

B. Hệ tuần hoàn kép. 1 – tâm thất; 2 – động mạch phế quản; 3 – mao mạch mang; 4 – động mạch lưng; 5 – ống mao dẫn; 6 – gân lá; 7 – tâm nhĩ

C. Hệ tuần hoàn đơn giản. 1 – tâm nhĩ; 2 – động mạch phế quản; 3 – mao mạch mang; 4 – động mạch lưng; 5 – ống mao dẫn; 6 – gân lá; 7 – tâm thất

D. Hệ tuần hoàn kép. 1 – tâm thất; 2 – tĩnh mạch; 3 – mao mạch mang; 4 – động mạch lưng; 5 – ống mao dẫn; 6 – động mạch phế quản; 7 – tâm nhĩ

Câu 21. Quan sát đường đi của máu trong vòng tuần hoàn bên và xác định xem đó là hệ tuần hoàn đơn hay kép? Điền vào chú thích với các số tương ứng trên hình ảnh

Tuần hoàn máu (tiếp theo) 2023 | Alpham

Phương án trả lời đúng là:

A. Hệ tuần hoàn đơn giản. 1 – mao mạch phổi; 2 – động mạch chủ; 3 – mao mạch

B. Hệ tuần hoàn đơn giản. 1 – ống mao dẫn; 2 – động mạch chủ; 3 – mao mạch phổi

C. Hệ tuần hoàn kép. 1 – mao mạch phổi; 2 – động mạch chủ; 3 – mao mạch

D. Hệ tuần hoàn kép. 1 – ống mao dẫn; 2 – động mạch chủ; 3 – mao mạch phổi

Gặp gỡ

Phrasing

11

thứ mười hai

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Gặp gỡ

DỄ

Một

Một

Một

Một

KẸO CAO SU

Một

Một

#Tuần #hoàn #máu #tiếp #theo

Tùng Phan

Tùng Phan là một nhà văn đam mê viết blog sống ở Việt Nam. Các chủ đề yêu thích của tôi là tóc đẹp, tóc nam nữ, thời trang nam nữ. Trong trang web alpham.info, bạn sẽ có thông tin hữu ích về các chủ đề và danh mục này, việc này sẽ giúp ích cho bạn khi đọc các thông tin của chúng tôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.